ADL - Educational Platform

logo_aszwoj

Available Clients

Installation Name Login
Platforma edukacyjna: WBN, WZiD, WWoj Login page
Platforma szkoleniowa: CDKO, CSOPBMR Login page
Wyższe Kursy Obronne Login page
Platforma ogólnodostępna dla SZ RP Login page


Platforma edukacyjna: WBN, WZiD, WWoj - dla studentów cywilnych Akademii Sztuki Wojennej

Platforma szkoleniowa: CDKO, CSOPBMR - dla żołnierzy i pracowników wojska skierowanych na kurs w ASzWoj

Platforma ogólnodostępna dla SZ RP - dla pracowników ASzWoj

W przypadku problemów podczas korzystania z platformy ILIAS, skontaktuj się z administratorem: ilias@akademia.mil.pl