Dane o koncie


Powtórz hasło
Dozwolone znaki: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków.

Dane osobowe

Wymagany jest następujący format wejściowy: DD.MM.YYYY

Informacje kontaktowe

Jeszcze raz wpisz mail
Jeszcze raz wpisz mail

Dodatkowe dane

Ustawienia

Zasady użytkowania

Prosimy o przestrzeganie praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i przetwarzania treści zawartych na platformie LMS ILIAS Akademii Sztuki Wojennej w celu ich sprzedaży, publicznej prezentacji lub udostępniania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez odpowiedniej zgody ASzWoj. Użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania powyższego zapisu i ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z nim działania.


Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostępniania materiałów edukacyjnych, wystawiania zaświadczeń i certyfikatów przez administratora ILIAS z siedzibą w Akademii Sztuki Wojennej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych o w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D. Urz. UE nr L 119 z 4.05.2016 r.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000)
* Pole niezbędne